Vraag

Website verdwenen

  • 18 January 2018
  • 9 reacties
  • 404 keer bekeken

Sinds medio oktober is mijn (eenvoudige) website, zonder enige kennisgeving of overleg vooraf, verdwenen.
KPN kan hier geen valide reden voor opgeven, heeft inmiddels excuses aangeboden, € 1.500 "vergoeding" overgemaakt en beloofd dat de site z.s.m. weer online zal zijn.
We zijn nu drie maanden verder, drie maanden geen inkomsten en KPN reageert simpelweg nergens meer op...

9 reacties

Reputatie 7
Sinds medio oktober is mijn (eenvoudige) website, zonder enige kennisgeving of overleg vooraf, verdwenen.
KPN kan hier geen valide reden voor opgeven, heeft inmiddels excuses aangeboden, € 1.500 "vergoeding" overgemaakt en beloofd dat de site z.s.m. weer online zal zijn.
We zijn nu drie maanden verder, drie maanden geen inkomsten en KPN reageert simpelweg nergens meer op...

Goedemorgen P - @pbronsveldwxsnl

Dit topic heeft mijn buitengewone interesse gewekt! Kun je me iets meer vertellen over alle - let op! noem geen namen van KPN medewerkers hier ajb - stappen, die KPN wel heeft ondernomen. Zou je een tijdlijn al jouw communicatie richting KPN willen delen met ons.

Interessant is ook te weten via welke kanalen - web / telefoon / mail etc. - je je ongenoegen hebt geuit en/of contact hebt geprobeerd te zoeken met KPN over deze issue?

Heb ondanks je verhaal toch ook nog wel een fijne dag! 😎
Reputatie 6
Badge +5
Sinds medio oktober is mijn (eenvoudige) website, zonder enige kennisgeving of overleg vooraf, verdwenen.
KPN kan hier geen valide reden voor opgeven, heeft inmiddels excuses aangeboden, € 1.500 "vergoeding" overgemaakt en beloofd dat de site z.s.m. weer online zal zijn.
We zijn nu drie maanden verder, drie maanden geen inkomsten en KPN reageert simpelweg nergens meer op...
Hi @pbronsveldwxsnl,

Toevallig ben ik een van de oplospartijen die is ingeschakeld door jouw klachtenbehandelaar! Het laatste bericht vanuit onze leverancier was dat de back-up teruggeplaatst was. Dit bericht heb ik ook doorgegeven aan de dame die uw case heeft behandeld.

Als ik nu in uw omgeving kijk zie ik de website keurig staan, maar is publicatie onmogelijk. Ik ga direct zowel de support van onze eigen klantomgeving als die van de leverancier van Websitemaker aansturen.🚑 "Gelukkig" heb ik al alle informatie betreft uw case en kan ik direct doordrukken.

Ik kom hier direct op terug zodra er reactie is!
Reputatie 6
Badge +5
Goedemiddag @pbronsveldwxsnl,

De technische teams van de leverancier en ons Zelfservice Platform zijn as we speak samen op zoek naar de snelste oplossing. Zodra ik weer een update heb laat ik het weten.
Beste Lindsay,

Dank voor je bericht.
Eerder heb ik een reactie ontvangen van Berend De Meyer.
Mijn antwoord aan hem vind je hieronder.
Met vriendelijke groet,

Peter Bronsveld

---------------------------------------------------------------------
Beste Berend,

Dank voor je bericht,
Hoewel ik lang niet alle correspondentie en contacten in deze zaak heb bewaard, zal ik hieronder een poging doen aan je verzoek m.b.t. de tijdlijn:
- medio oktober 2017 werd ik er door een client op geattendeerd dat mijn website (http://www.taxivooreenfractie.nl) was verdwenen.
- 25-10-2017: na vele telefoontjes met diverse KPN medewerkers (en vele, vele uren wachten!) ontving ik - eindelijk - van KPN-medewerker R. het bericht dat de site op non-actief was gezet vanwege een betalingsachterstand. Dat is vreemd omdat er, vanaf het ontstaan van de website in 2016, door KPN automatisch maandelijks een bedrag van € 15,00 van mijn zakelijke rekening wordt ingehouden. Deze rekening bestaat ongeveer 35 jaar en er is nooit een “roodstand” geweest.
- Dezelfde dag, na verschillende telefoontjes met weer diverse andere KPN medewerkers, die vervolgens weer langdurig in overleg gaan met andere collega’s, bevestigt de heer D. van debiteurenbeheer dat er nooit sprake van een betalingsachterstand is geweest.
Na wederom 41 minuten wachten aan de telefoon en weer een keur aan KPN medewerkers gesproken te hebben deelt uiteindelijk de heer V. van klantenservice mee dat er “iets vreselijk mis is gegaan”. Volgens de heer V. zou mijn ex-partner, van wie ik in 2013 ben gescheiden boos alle KPN abonnementen hebben opgezegd. Dat lijkt mij niet aannemelijk: mijn ex-partner, met wie ik nog steeds goede contacten onderhoud, heeft nooit enige toegang of bevoegdheid over financiën van mijn onderneming(en) gehad. In 2016 (drie jaar nadat wij gescheiden waren en ik in de tussentijd 2 X verhuisd ben) is de overeenkomst tussen mijn bedrijf en KPN met betrekking tot de website gesloten. In de tussentijd heeft mijn ex-vrouw mij verteld dat zij nog steeds een abonnement heeft bij KPN voor zowel haar vaste en mobiele telefoon, alsmede voor internetdiensten en T.V.
Namens KPN deelt de heer V. zijn excuses aan en zegt toe mij dezelfde dag (25-10-2017) uitsluitsel te geven omtrent een snelle en bevredigende oplossing. Tevens zal hij mij berichten omtrent mogelijkheden tot schadeloosstelling.
Daarna is er, noch van de heer V., noch van een andere KPN-medewerker, iets vernomen.
Enkele dagen later is er met weer een andere KPN medewerker contact. Deze medewerker vertelt dat ik op kosten van KPN een websitebouwer mag inhuren die een nieuwe website zal maken. Als ik vraag om een schriftelijke bevestiging en budget, worden deze toegezegd maar nooit ontvangen.

Op 30-10-2016 ontvang ik, na weer een aantal telefoontjes, een e-mailbericht van kpndomeinonline.nl met de mededeling dat “de domeinnaam is opgeheven”, waarop ik geantwoord heb nog steeds in afwachting te zijn van een adequate oplossing.

Op 06-11-2016 stuurt mevrouw K. van KPN mij een mail, waarin zij meldt dat mijn klacht in behandeling is genomen onder nummer 1-81197178161

Op 13-11-2016 belt mevrouw K. mij onder een anoniem telefoonnummer. Normaliter reageer ik niet op afgeschermde nummers, in dit geval toevallig wel omdat ik op hetzelfde moment gebeld zou worden door een ziekenhuis. Dezelfde dag stuurt zij mij een mailbericht met excuses en het verzoek akkoord te gaan met het herstellen van de website en abonnementen.

Nadat er telefonisch contact is geweest met mevrouw K. waarin zij meedeelt mijn casus te zijn “vergeten” stuurt zij mij op 19-12-2016 een e-mail waarin wordt meegedeeld dat mij een bedrag van € 1.500,-- aan “vergoeding” wordt toegekend. Het bedrag zal binnen twee weken, dus uiterlijk op 2 januari 2018, worden betaald. Op 9 januari 2018 wordt € 1.500,-- op mijn rekening bijgeschreven.

Op 04-01-2018 ontvang ik per e-mail een automatisch aangemaakt antwoord van mevrouw K.: zij is tot 08-01-2018 afwezig.
Dezelfde dag dien ik via de KPN website een nieuwe klacht in: melding 1-8119717861. Ik ontvang, voor mij volstrekt niet te traceren, facturen.
Hierop ontvang ik een e-mail: de klacht zal “zorgvuldig in behandeling” worden genomen en “binnen 5 werkdagen” zal er contact worden opgenomen. Tot op heden (16 dagen later) is er nog geen reactie ontvangen.

Op 11-01-2018 ontdek ik dat het eerder overeengekomen maandelijks te betalen bedrag van € 15,-- zonder enige vorm van overleg of kennisgeving door KPN per 8 mei 2017 is gewijzigd naar € 37,51, op 8 juni wordt dit gewijzigd naar € 25,89 om op 8 september naar € 25,99 te worden gewijzigd.
Ook hierover dien ik een klacht in, die dezelfde dag wordt bevestigd en nummer 1-83726984834 krijgt. Wederom volgt de toezegging op een reactie
binnen vijf werkdagen......

Vandaag, 20 januari 2018, is de website nog steeds niet online. De bescheiden website, die dito - maar voor mij cruciale - inkomsten genereert levert mij nu, afgezien van veel ergernis, gezichtsverlies, imago-schade etc. een toenemend maandelijks verlies op. Het zal duidelijk zijn dat de verstrekte “vergoeding” van € 1.500,-- de werkelijke kosten bij verre na niet eens benaderd. Om die reden bereid ik me nu voor deze zaak uit handen te geven en een juridische procedure te entameren, waarin de inzet zal zijn om zowel de website direct online te brengen alsmede een passende financiële schadeloosstelling te eisen.

Tot slot:
Voor het uiten van (misplaatste) reclame-uitingen weet KPN mij altijd te vinden. Onlangs ontving ik van KPN een reclame-mail die begint met de zin: “Hoe regelt u uw bereikbaarheid” Er komen zinnen voor als: “kunnen uw klanten contact opnemen wanneer en hoe zij willen?”
Ik ken geen enkele (commerciële) organisatie die het op deze wijze tot kunst lijkt te hebben verheven om het klanten zo lastig mogelijk te maken om met het bedrijf te communiceren. KPN medewerkers zijn telefonisch niet rechtstreeks te bereiken. En als je je als klant door het woud van webpagina’s een weg hebt weten te vinden en met veel geduld en uithoudingsvermogen uiteindelijk een medewerker aan de telefoon krijgt, word je steevast opgescheept met onwetendheid van medewerkers die “schuld” en verantwoordelijk vooral buiten zich zelf weten te leggen.......

Inmiddels heeft via het zakelijk forum ook Lindsay (KPN moderator) gereageerd. Ik zal haar een kopie van dit bericht sturen.

Met vriendelijke groet,

Peter Bronsveld
Reputatie 6
Badge +5
Goedemorgen @pbronsveldwxsnl,

De Technische Teams zijn eruit, we gaan voor een volledig frisse start. Hierom is er een nieuwe order ingelegd voor WebsiteMaker. Ik heb direct de leverancier aangestuurd om uw back-up terug te zetten in deze nieuwe omgeving. Ik vermoed dat ze dit vanmiddag nog gedaan hebben.

Ook bedankt voor uw uitgebreide beschrijving van de situatie. Voor nu richt ik me even volledig op de oplossing. Zodra u live gaat, gaan we de volledige gang van zaken onder de loep nemen.

Zodra ik bevestiging krijg laat ik het direct weten!
Reputatie 6
Badge +5
Goedemiddag @pbronsveldwxsnl,

Uw website is online!! Het probleem is nog niet helemaal opgelost, maar de technische afdeling is ver genoeg dat ik met een workaround de site online heb kunnen krijgen. Op dit moment verwijst uw domein door naar een automatisch aangemaakt domein binnen uw omgeving bij KPN, waarop ik de website heb kunnen publiceren.

De tweede ronde is om het volledig over te krijgen, daar kan ik morgen mee verder, maar voor u is de site in ieder geval te benaderen!
Beste Lindsay,

De website is, zowel "aan de voorkant" als "aan de achterkant" niet door mij bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Peter Bronsveld
06 - 5491 2266
Reputatie 6
Badge +5
Hi @pbronsveldwxsnl,

Ik denk dat u uw browser cache even moet legen ☺️ Sinds ik mijn bericht postte gisteren is de website live geweest:

Het klopt dat u er aan de achterkant nog niet bij kunt. Dat heeft te maken met de acties die het Technisch Team vandaag nog moet uitvoeren. De website online krijgen gisteren was een workaround aan mijn eind.
Reputatie 6
Badge +5
Hi @pbronsveldwxsnl,

Als het goed is kunt u de website bewerken in uw Zelfservice Cloud 🙂

Reageer