Vraag

factuur

  • 28 May 2015
  • 2 reacties
  • 894 keer bekeken

Ik wil vandaag een aangetekende brief versturen naar KPN ivm factuur vaste telefonie.

Kan ik deze sturen naar KPN B.V., Maanplein 55, 2516 CK Den Haag. T.a.v. afdeling zakelijke factuur

2 reacties

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze maak ik bezwaar tegen de afkoopkosten in uw factuur dd 19 mei 2015, kenmerk 117.401.730.001.081.

De afkoopkosten zijn niet van toepassing omdat het contract op 31 december 2014 door ons is opgezegd, dus met inachtneming van drie maanden opzegtijd voor de einddatum van 4 april 2015.  Zie hiervoor bijgevoegde afdruk van het betreffende emailbericht.

Ik wijs u hierbij ook op de toezegging die KPN in 2012 heeft gedaan aan de NMA aangaande de opzegging van zakelijke contracten.

Ik wacht uw aangepaste factuur af.

Met vriendelijke groet, Accedis B.V.

Loes koks
Reputatie 7
Badge +11
Beste Loes,

Ik zie nu pas dat we nooit hebben gereageerd op uw bericht! Mijn excuses hiervoor.

Het vreemde is dat ik mij nog wel weet te herinneren dat ik uw gegevens heb geraadpleegd en zag dat er al een klacht in behandeling was genomen bij de verantwoordelijke afdeling. Hier had ik u over willen informeren.

Nu ik de status nogmaals bekijk, lijkt de klacht naar tevredenheid afgehandeld te worden. De afkoomsom is onterecht want u heeft de opzegging op tijd kenbaar gemaakt. U mag op korte termijn een gecorrigeerde factuur verwachten. Indien u vragen heeft dan verneem ik deze graag!

Reageer