Beantwoord

overname belcentrale


Toon eerste bericht

36 reacties

Maria schreef:

Ha Rick,

dank voor je reactie. Mijn vader is niet gewezen op een mogelijkheid tot herroeping of ontbinding. Het enige dat op het contract staat is een link naar online algemene voorwaarden (en indien daar specifiek om gevraagd wordt, de mogelijkheid om deze te laten toezenden). Vandaag heb ik een mail gestuurd met verzoek om 'Ontbinding van de overeenkomst wegens niet voldoen aan de informatieplicht' met de uitleg van de situatie, het in gebreke blijven bij het melden van de mogelijkheid tot herroeping en de onjuiste afhandeling vanaf het moment dat dit gemeld werd.
De reactie hierop was de volgende:

'Bedankt voor uw bericht.
Wij betreuren het te vernemen dat u het gevoel heeft misleid te zijn.
Van misleiding kan echter geen sprake zijn, daar op het orderformulier duidelijk staat vermeld voor welke diensten u tekent en voor welke periode deze diensten worden afgenomen.
Graag zouden wij u willen behouden als tevreden klant en bieden wij u €20,- korting aan.
Mocht u hier verder nog vragen over hebben horen wij dit graag van u.'

De misleiding zit echter niet in het product dat is afgenomen maar in de aanleiding tot afneming: ze communiceerden partner van KPN te zijn (zoals ik al bij veel mensen op dit forum heb gelezen), gaven de urgentie van het nu moeten afsluiten en het uitsluiten van een annulering of ontbindingsmogelijkheid.

Aangezien mijn vader al zijn hele leven klant bij KPN is (zowel zakelijk als prive) was hij helemaal niet van plan om van provider te wisselen. Dit is alleen gebeurd omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat Belcentrale de partner was in dit digitaliseringsproces.@BelcentraleWebcare
Beste Maria,

Natuurlijk komen we graag in contact met u wanneer u een klacht, hopelijk kunnen we uw klacht naar tevredenheid oplossen.
Zou u uw gegevens willen sturen naar reactie@belcentrale.nl en willen refereren naar dit bericht? We zullen dan even contact met u opnemen en hopen samen tot een goede oplossing te komen!

Vriendelijke groet!
BelcentraleWebcare schreef:

Beste Maria,

Natuurlijk komen we graag in contact met u wanneer u een klacht, hopelijk kunnen we uw klacht naar tevredenheid oplossen.
Zou u uw gegevens willen sturen naar reactie@belcentrale.nl en willen refereren naar dit bericht? We zullen dan even contact met u opnemen en hopen samen tot een goede oplossing te komen!

Vriendelijke groet!Graag een naam naar wie ik kan refereren, @BelcentraleWebcare
Reputatie 6
Badge +6
Goedemorgen Maria en @BelcentraleWebcare

Goed om te zien dat u met elkaar in contact bent!
Ik vertrouw erop dat er een passende oplossing voor deze situatie gevonden wordt. Natuurlijk zit ik klaar om te ondersteunen of om advies te geven.

@Maria Wilt u mij laten weten hoe het opgelost gaat worden?
@Rick S. ik houd je op de hoogte.
Hoi @Maria,
We hebben je mail ontvangen, bedankt!
We gaan hiermee aan de slag, u hoort spoedig van ons.

Groetjes, Belcentrale
Blij te melden dat de klacht van @Maria is opgelost. Een gesprek doet een hoop goeds!
Dank voor je vertrouwen in Belcentrale Maria!
Reputatie 6
Badge +6
Hi @BelcentraleWebcare,

Super goed om te horen dat het opgelost is! 😁
We hadden natuurlijk niks anders verwacht, maar toch altijd weer mooi als de bevestiging komt dat de lucht geklaard is. Nu ben ik wel erg benieuwd wat jullie precies gedaan hebben om de klacht op te lossen en Maria weer tevreden te stellen. Daar kunnen wij misschien ook weer van leren. Willen jullie dit met ons delen?
KPN is doodsbang van Belcentrale. Ze geeft 15 procent korting op de factuur van KPN. In alle gevallen kan je dus je KPN factuur laten zien en betaal je minder voor dezelfde dienst. Belcentrale koopt namelijk in bij KPN. KPN moet dat toestaan in verband met wetgeving voor het openstellen van het netwerk aan derde partijen. Haar monopolie positie is jaren geleden door de 2e kamer beëindigd. Mede onder druk van Europese wetgeving. De KPN lobby in den haag is zeer sterk maar reikt niet zo ver als Brussel.

Nu probeert ze Belcentrale aan banden te leggen met tientallen kansloze rechtszaken die ze allemaal verliest. Zie hieronder , met als trieste dieptepunt dat is vastegesteld dat KPN zich schuldig maakt aan het terugjatten van klanten zonder dat die daar toestemming voor gegeven hebben:

14.
gebiedt KPN om alleen orders tot beschakeling in te schieten van eindgebruikers waarvan zij een bewijsbare wilsverklaring heeft, daartoe gegeven door de persoon die voor het beschakelen heeft verklaard bevoegd te zijn de betreffende klant/onderneming te vertegenwoordigen, op straffe van een dwangsom van € 2.500,00 per klant per dagdeel dat KPN in gebreke is te voldoen aan dit gebod, tot een maximum van € 250.000,00,

8.15.
gebiedt Telfort om alleen orders tot beschakeling in te schieten van eindgebruikers waarvan zij een bewijsbare wilsverklaring heeft, daartoe gegeven door de persoon die voor het beschakelen heeft verklaard bevoegd te zijn de betreffende klant/onderneming te vertegenwoordigen, op straffe van een dwangsom van € 2.500,00 per klant per dagdeel dat Telfort in gebreke is te voldoen aan dit gebod, tot een maximum van € 250.000,00,

8.16.
verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

8.17.
compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

8.18.
wijst het meer of anders gevorderde af.Interessant in ook dat KPN ongeveer de grootste ervaringsdeskundige is als het aankomt op slamming. De ACM heeft hier enige tijd geleden een rapport over geschreven, waarin zelfs drie soorten slamming door KPN worden onderscheiden :

3.6.1 Slamming door KPN via het OCM
OPTA heeft KPN naar aanleiding van de civielrechtelijke stappen van Pretium gevraagd om
aanvullende gegevens om daar een extra steekproef over te doen, namelijk een uitputtend overzicht
van alle CPS beschakelingen, die hebben plaatsgevonden in de maanden september, oktober en
november 2004, met KPN als ‘ontvangende’ aanbieder.
OPTA heeft bij KPN wilsuitingen over deze telefoonnummers opgevraagd. Uit de correspondentie die
hierover heeft plaatsgevonden blijkt dat KPN in ruim (Bedrijfsvertrouwelijke informatie) % van de
opgevraagde wilsuitingen die tussen 8 september 2004 en 30 november 2004 zijn afgegeven, geen
wilsuitingen kan opleveren. KPN heeft desgevraagd aangegeven dat in de periode september 2004 –
december 2004 door KPN procesverbeteringen zijn doorgevoerd die hebben geresulteerd in het beter
voorkomen van het niet kunnen opleveren van wilsuitingen zoals ook uit de steekproef over december
2004 en januari 2005 is gebleken. Opmerkelijk is dat dit in schril contrast staat met de uitkomst van de
marktbrede steekproef. Over de periode december 2004 en januari 2005 heeft OPTA geen enkel
geval van slamming door KPN aangetroffen.
3.6.2 Slamming

3.6.2 Slamming door KPN buiten OCM en VRS
Er is een aantal gevallen waarin de CPS beschakelingen van een klant terugvallen naar KPN. Dit
gebeurt bijvoorbeeld wanneer een klant verhuist, een PSTN aansluiting laat omzetten in een ISDN
aansluiting of zijn telefoonnummer laat wijzigen. Zoals beschreven in §3.1 zijn hiervoor afspraken
gemaakt in de KPN-gedragscode, die KPN naar aanleiding van de uitspraak in een voorlopige
voorziening van Pretium laat gelden voor alle marktpartijen. Een dergelijke deactivering van een CPS
beschakeling wordt binnen 3 werkdagen geheractiveerd.
Naar aanleiding van de civielrechtelijke stappen van Pretium tegen KPN heeft OPTA bij KPN
informatie opgevraagd. OPTA heeft van KPN rapportages van de- en heractiveringen buiten OCM en
VRS om en deactiveringen via het OCM en VRS ontvangen over de periode week 25 tot en met week
47 2004. Uit deze rapportages blijkt dat KPN in een aantal gevallen te laat of helemaal niet onterechte
deactiveringen heractiveert.

3.6.3 Slamming door KPN in de specifieke actie “Corrigeren combinatie BelBudget en CPS”
In 2004 heeft KPN ontdekt dat een grote groep klanten met een BelBudget abonnement gebruik
maakt van CPS. In de meeste gevallen hadden klanten een ander abonnement met CPS instellingen
en zijn klanten daarna overgestapt naar een BelBudget abonnement. Bij het overgaan naar het
BelBudget abonnement zijn klanten niet of nauwelijks geïnformeerd over het feit dat een laag
BelBudget abonnementstarief in combinatie met CPS niet is toegestaan. Om dit te corrigeren is deze
groep klanten in de zomer van 2004 door KPN aangeschreven en in de gelegenheid gesteld om te
Rapport van Bevindingen, Onderzoek naar CPS en Slamming – Openbare versie
Pagina 9 van 10
kiezen voor ofwel een ander abonnement ofwel het uitschakelen van de CPS instelling. Indien de klant
niet zou reageren, dan zou de CPS instelling verwijderd worden door KPN (opt-out).
OPTA heeft deze actie van KPN onderzocht en vastgesteld dat KPN bij 4.514 klanten de CPS
instellingen heeft verwijderd, zonder dat die klanten daarvoor toestemming hebben gegeven8.

Klassiekertje is dan 4500 keer slamming in 1x door KPN. Hof Den Haag van 24 mei 2007 IEPT 2007 0524 :

"Van belang is te beseffen dat in een arrest eerst is komen vast te staan dat KPN zich schuldig had gemaakt aan grootschalige slamming (het om zetten van meer dan 4500 abonnees zonder wilsuiting) hetgeen is aangeduid als “slammingspraktijken”.

Dus ik weet niet waar je met je zorgplicht van KPN heen wil? Overigens is KPN niet alleen een notoire slammende partij. Keer op keer herhaalt de geschiedenis zich en maakt ze concurrenten zwart.

heeft aangevoerd dat KPN zich jegens haar niet aan de WLR-overeenkomst houdt en onrechtmatig jegens haar handelt door (i) haar goede naam aan te tasten door het doen van negatieve uitlatingen in de Primafoonwinkels en via haar Helpdesk over de bedrijfsvoering en verkoopmethoden - hetgeen op grond van artikel 2.3 van de WLR-overeenkomst niet is toegestaan - hetgeen mede mogelijk is doordat klanten in verwarring raken door misleidende CPS en WLR-opzeggingsbrieven van KPN, (ii) klanten van aan te zetten om hun (rechtsgeldige) overeenkomst met

Na te lezen op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBSGR:2007:BA6849

Blijkbaar heeft de primafoonwinkels zijn beste tijd gehad en heeft de kwaadsprekerij zich verplaatst naar het digitale forum. Overigens nog steeds onrechtmatig lijkt me. Of op zijn minst onfatsoenlijk.
Reputatie 7
Badge +6
Ik ben zelf al zo'n 2/3 jaar actief op de KPN forums en eerlijk gezegd heb ik nog geen enkele klacht zien langskomen waar KPN zich schuldig heeft gemaakt aan slamming.

De desbetreffende uitspraak komt uit 2007, KPN was in die tijd een totaal ander bedrijf (Op z'n zachts gezegd was het een RAMP en heeft men mij destijds weggejaagd als klant). Gelukkig heeft KPN haar dienstverlening in de laatste jaren flink verbeterd.

Tijden veranderen en eerlijk gezegd denk ik dat oude koeien uit de sloot halen verder geen problemen oplost 😉
ik vind het allemaal maar een hoop gedoe over niks. De telefonie blijft gewoon op het KPN netwerk. En de factuur bedragen zullen elkaar weinig ontlopen. Belcentrale verkoopt gewoon KPN telefonie over het KPN netwerk. Wanneer komt er echt concurrentie?

Reageer