Beantwoord

overname belcentrale


icon

Beste antwoord door Tim 1 juni 2015, 17:32

Beste Fanny,

Dit is wel een zeer opmerkelijk verhaal inderdaad! Een overstap zou nooi zomaar out of the blue mogen gebeuren. U dient inderdaad toestemming te geven voor een overstap. Er zou hierover wel contact moeten zijn geweest of er is een grote fout gemaakt.

Bij een overstap hoeft de huidige provider geen akkoord te geven, toestemming voor het overstappen wordt gevraagd door de nieuwe provider. Wanneer de gegevens van de aanvrager overeenkomen met de gegevens van de huidige contractant dan mag de huidige provider de overstap niet afwijzen. Als de gegevens niet kloppen dan wordt de overstap niet doorgezet.

Begrijp ik goed dat u graag bij KPN wenst te blijven? Ik hoop het natuurlijk wel! 😉

Heeft u op dit moment ook een klacht of acties uit staan bij Belcentrale? Ze moeten u uiteraard helpen met deze klacht.

Bekijk voor meer informatie het discussietopic over ongewenste overstappen.

Bekijk origineel

36 reacties

ik vind het allemaal maar een hoop gedoe over niks. De telefonie blijft gewoon op het KPN netwerk. En de factuur bedragen zullen elkaar weinig ontlopen. Belcentrale verkoopt gewoon KPN telefonie over het KPN netwerk. Wanneer komt er echt concurrentie?

Reputatie 7
Badge +6
Ik ben zelf al zo'n 2/3 jaar actief op de KPN forums en eerlijk gezegd heb ik nog geen enkele klacht zien langskomen waar KPN zich schuldig heeft gemaakt aan slamming.

De desbetreffende uitspraak komt uit 2007, KPN was in die tijd een totaal ander bedrijf (Op z'n zachts gezegd was het een RAMP en heeft men mij destijds weggejaagd als klant). Gelukkig heeft KPN haar dienstverlening in de laatste jaren flink verbeterd.

Tijden veranderen en eerlijk gezegd denk ik dat oude koeien uit de sloot halen verder geen problemen oplost 😉
KPN is doodsbang van Belcentrale. Ze geeft 15 procent korting op de factuur van KPN. In alle gevallen kan je dus je KPN factuur laten zien en betaal je minder voor dezelfde dienst. Belcentrale koopt namelijk in bij KPN. KPN moet dat toestaan in verband met wetgeving voor het openstellen van het netwerk aan derde partijen. Haar monopolie positie is jaren geleden door de 2e kamer beëindigd. Mede onder druk van Europese wetgeving. De KPN lobby in den haag is zeer sterk maar reikt niet zo ver als Brussel.

Nu probeert ze Belcentrale aan banden te leggen met tientallen kansloze rechtszaken die ze allemaal verliest. Zie hieronder , met als trieste dieptepunt dat is vastegesteld dat KPN zich schuldig maakt aan het terugjatten van klanten zonder dat die daar toestemming voor gegeven hebben:

14.
gebiedt KPN om alleen orders tot beschakeling in te schieten van eindgebruikers waarvan zij een bewijsbare wilsverklaring heeft, daartoe gegeven door de persoon die voor het beschakelen heeft verklaard bevoegd te zijn de betreffende klant/onderneming te vertegenwoordigen, op straffe van een dwangsom van € 2.500,00 per klant per dagdeel dat KPN in gebreke is te voldoen aan dit gebod, tot een maximum van € 250.000,00,

8.15.
gebiedt Telfort om alleen orders tot beschakeling in te schieten van eindgebruikers waarvan zij een bewijsbare wilsverklaring heeft, daartoe gegeven door de persoon die voor het beschakelen heeft verklaard bevoegd te zijn de betreffende klant/onderneming te vertegenwoordigen, op straffe van een dwangsom van € 2.500,00 per klant per dagdeel dat Telfort in gebreke is te voldoen aan dit gebod, tot een maximum van € 250.000,00,

8.16.
verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

8.17.
compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

8.18.
wijst het meer of anders gevorderde af.Interessant in ook dat KPN ongeveer de grootste ervaringsdeskundige is als het aankomt op slamming. De ACM heeft hier enige tijd geleden een rapport over geschreven, waarin zelfs drie soorten slamming door KPN worden onderscheiden :

3.6.1 Slamming door KPN via het OCM
OPTA heeft KPN naar aanleiding van de civielrechtelijke stappen van Pretium gevraagd om
aanvullende gegevens om daar een extra steekproef over te doen, namelijk een uitputtend overzicht
van alle CPS beschakelingen, die hebben plaatsgevonden in de maanden september, oktober en
november 2004, met KPN als ‘ontvangende’ aanbieder.
OPTA heeft bij KPN wilsuitingen over deze telefoonnummers opgevraagd. Uit de correspondentie die
hierover heeft plaatsgevonden blijkt dat KPN in ruim (Bedrijfsvertrouwelijke informatie) % van de
opgevraagde wilsuitingen die tussen 8 september 2004 en 30 november 2004 zijn afgegeven, geen
wilsuitingen kan opleveren. KPN heeft desgevraagd aangegeven dat in de periode september 2004 –
december 2004 door KPN procesverbeteringen zijn doorgevoerd die hebben geresulteerd in het beter
voorkomen van het niet kunnen opleveren van wilsuitingen zoals ook uit de steekproef over december
2004 en januari 2005 is gebleken. Opmerkelijk is dat dit in schril contrast staat met de uitkomst van de
marktbrede steekproef. Over de periode december 2004 en januari 2005 heeft OPTA geen enkel
geval van slamming door KPN aangetroffen.
3.6.2 Slamming

3.6.2 Slamming door KPN buiten OCM en VRS
Er is een aantal gevallen waarin de CPS beschakelingen van een klant terugvallen naar KPN. Dit
gebeurt bijvoorbeeld wanneer een klant verhuist, een PSTN aansluiting laat omzetten in een ISDN
aansluiting of zijn telefoonnummer laat wijzigen. Zoals beschreven in §3.1 zijn hiervoor afspraken
gemaakt in de KPN-gedragscode, die KPN naar aanleiding van de uitspraak in een voorlopige
voorziening van Pretium laat gelden voor alle marktpartijen. Een dergelijke deactivering van een CPS
beschakeling wordt binnen 3 werkdagen geheractiveerd.
Naar aanleiding van de civielrechtelijke stappen van Pretium tegen KPN heeft OPTA bij KPN
informatie opgevraagd. OPTA heeft van KPN rapportages van de- en heractiveringen buiten OCM en
VRS om en deactiveringen via het OCM en VRS ontvangen over de periode week 25 tot en met week
47 2004. Uit deze rapportages blijkt dat KPN in een aantal gevallen te laat of helemaal niet onterechte
deactiveringen heractiveert.

3.6.3 Slamming door KPN in de specifieke actie “Corrigeren combinatie BelBudget en CPS”
In 2004 heeft KPN ontdekt dat een grote groep klanten met een BelBudget abonnement gebruik
maakt van CPS. In de meeste gevallen hadden klanten een ander abonnement met CPS instellingen
en zijn klanten daarna overgestapt naar een BelBudget abonnement. Bij het overgaan naar het
BelBudget abonnement zijn klanten niet of nauwelijks geïnformeerd over het feit dat een laag
BelBudget abonnementstarief in combinatie met CPS niet is toegestaan. Om dit te corrigeren is deze
groep klanten in de zomer van 2004 door KPN aangeschreven en in de gelegenheid gesteld om te
Rapport van Bevindingen, Onderzoek naar CPS en Slamming – Openbare versie
Pagina 9 van 10
kiezen voor ofwel een ander abonnement ofwel het uitschakelen van de CPS instelling. Indien de klant
niet zou reageren, dan zou de CPS instelling verwijderd worden door KPN (opt-out).
OPTA heeft deze actie van KPN onderzocht en vastgesteld dat KPN bij 4.514 klanten de CPS
instellingen heeft verwijderd, zonder dat die klanten daarvoor toestemming hebben gegeven8.

Klassiekertje is dan 4500 keer slamming in 1x door KPN. Hof Den Haag van 24 mei 2007 IEPT 2007 0524 :

"Van belang is te beseffen dat in een arrest eerst is komen vast te staan dat KPN zich schuldig had gemaakt aan grootschalige slamming (het om zetten van meer dan 4500 abonnees zonder wilsuiting) hetgeen is aangeduid als “slammingspraktijken”.

Dus ik weet niet waar je met je zorgplicht van KPN heen wil? Overigens is KPN niet alleen een notoire slammende partij. Keer op keer herhaalt de geschiedenis zich en maakt ze concurrenten zwart.

heeft aangevoerd dat KPN zich jegens haar niet aan de WLR-overeenkomst houdt en onrechtmatig jegens haar handelt door (i) haar goede naam aan te tasten door het doen van negatieve uitlatingen in de Primafoonwinkels en via haar Helpdesk over de bedrijfsvoering en verkoopmethoden - hetgeen op grond van artikel 2.3 van de WLR-overeenkomst niet is toegestaan - hetgeen mede mogelijk is doordat klanten in verwarring raken door misleidende CPS en WLR-opzeggingsbrieven van KPN, (ii) klanten van aan te zetten om hun (rechtsgeldige) overeenkomst met

Na te lezen op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBSGR:2007:BA6849

Blijkbaar heeft de primafoonwinkels zijn beste tijd gehad en heeft de kwaadsprekerij zich verplaatst naar het digitale forum. Overigens nog steeds onrechtmatig lijkt me. Of op zijn minst onfatsoenlijk.
Reputatie 6
Badge +6
Hi @BelcentraleWebcare,

Super goed om te horen dat het opgelost is! 😁
We hadden natuurlijk niks anders verwacht, maar toch altijd weer mooi als de bevestiging komt dat de lucht geklaard is. Nu ben ik wel erg benieuwd wat jullie precies gedaan hebben om de klacht op te lossen en Maria weer tevreden te stellen. Daar kunnen wij misschien ook weer van leren. Willen jullie dit met ons delen?
Blij te melden dat de klacht van @Maria is opgelost. Een gesprek doet een hoop goeds!
Dank voor je vertrouwen in Belcentrale Maria!
Hoi @Maria,
We hebben je mail ontvangen, bedankt!
We gaan hiermee aan de slag, u hoort spoedig van ons.

Groetjes, Belcentrale
@Rick S. ik houd je op de hoogte.
Reputatie 6
Badge +6
Goedemorgen Maria en @BelcentraleWebcare

Goed om te zien dat u met elkaar in contact bent!
Ik vertrouw erop dat er een passende oplossing voor deze situatie gevonden wordt. Natuurlijk zit ik klaar om te ondersteunen of om advies te geven.

@Maria Wilt u mij laten weten hoe het opgelost gaat worden?
BelcentraleWebcare schreef:

Beste Maria,

Natuurlijk komen we graag in contact met u wanneer u een klacht, hopelijk kunnen we uw klacht naar tevredenheid oplossen.
Zou u uw gegevens willen sturen naar reactie@belcentrale.nl en willen refereren naar dit bericht? We zullen dan even contact met u opnemen en hopen samen tot een goede oplossing te komen!

Vriendelijke groet!Graag een naam naar wie ik kan refereren, @BelcentraleWebcare
Beste Maria,

Natuurlijk komen we graag in contact met u wanneer u een klacht, hopelijk kunnen we uw klacht naar tevredenheid oplossen.
Zou u uw gegevens willen sturen naar reactie@belcentrale.nl en willen refereren naar dit bericht? We zullen dan even contact met u opnemen en hopen samen tot een goede oplossing te komen!

Vriendelijke groet!
Maria schreef:

Ha Rick,

dank voor je reactie. Mijn vader is niet gewezen op een mogelijkheid tot herroeping of ontbinding. Het enige dat op het contract staat is een link naar online algemene voorwaarden (en indien daar specifiek om gevraagd wordt, de mogelijkheid om deze te laten toezenden). Vandaag heb ik een mail gestuurd met verzoek om 'Ontbinding van de overeenkomst wegens niet voldoen aan de informatieplicht' met de uitleg van de situatie, het in gebreke blijven bij het melden van de mogelijkheid tot herroeping en de onjuiste afhandeling vanaf het moment dat dit gemeld werd.
De reactie hierop was de volgende:

'Bedankt voor uw bericht.
Wij betreuren het te vernemen dat u het gevoel heeft misleid te zijn.
Van misleiding kan echter geen sprake zijn, daar op het orderformulier duidelijk staat vermeld voor welke diensten u tekent en voor welke periode deze diensten worden afgenomen.
Graag zouden wij u willen behouden als tevreden klant en bieden wij u €20,- korting aan.
Mocht u hier verder nog vragen over hebben horen wij dit graag van u.'

De misleiding zit echter niet in het product dat is afgenomen maar in de aanleiding tot afneming: ze communiceerden partner van KPN te zijn (zoals ik al bij veel mensen op dit forum heb gelezen), gaven de urgentie van het nu moeten afsluiten en het uitsluiten van een annulering of ontbindingsmogelijkheid.

Aangezien mijn vader al zijn hele leven klant bij KPN is (zowel zakelijk als prive) was hij helemaal niet van plan om van provider te wisselen. Dit is alleen gebeurd omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat Belcentrale de partner was in dit digitaliseringsproces.@BelcentraleWebcare
Ha Rick,

dank voor je reactie. Mijn vader is niet gewezen op een mogelijkheid tot herroeping of ontbinding. Het enige dat op het contract staat is een link naar online algemene voorwaarden (en indien daar specifiek om gevraagd wordt, de mogelijkheid om deze te laten toezenden). Vandaag heb ik een mail gestuurd met verzoek om 'Ontbinding van de overeenkomst wegens niet voldoen aan de informatieplicht' met de uitleg van de situatie, het in gebreke blijven bij het melden van de mogelijkheid tot herroeping en de onjuiste afhandeling vanaf het moment dat dit gemeld werd.
De reactie hierop was de volgende:

'Bedankt voor uw bericht.
Wij betreuren het te vernemen dat u het gevoel heeft misleid te zijn.
Van misleiding kan echter geen sprake zijn, daar op het orderformulier duidelijk staat vermeld voor welke diensten u tekent en voor welke periode deze diensten worden afgenomen.
Graag zouden wij u willen behouden als tevreden klant en bieden wij u €20,- korting aan.
Mocht u hier verder nog vragen over hebben horen wij dit graag van u.'

De misleiding zit echter niet in het product dat is afgenomen maar in de aanleiding tot afneming: ze communiceerden partner van KPN te zijn (zoals ik al bij veel mensen op dit forum heb gelezen), gaven de urgentie van het nu moeten afsluiten en het uitsluiten van een annulering of ontbindingsmogelijkheid.

Aangezien mijn vader al zijn hele leven klant bij KPN is (zowel zakelijk als prive) was hij helemaal niet van plan om van provider te wisselen. Dit is alleen gebeurd omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat Belcentrale de partner was in dit digitaliseringsproces.
Reputatie 6
Badge +6
Goedemorgen @Maria,

Wat een verhaal zeg! Ik schrik hier best wel van moet ik eerlijk zeggen 😨
Nu kan het natuurlijk zijn dat u of uw vader aanbiedingen van andere partijen ontvangt, maar dit mag nooit onder enige vorm van dwang plaatsvinden natuurlijk. Nu vraag ik mij direct af wanneer het contract precies afgesloten is en welke annulerings- of herroepingstermijn voor geldt.

Daarnaast klopt het dat er volgend jaar het een en ander gaat wijzigen in de traditionele telefoonlijnen, ISDN gaat namelijk verdwijnen. Het is dus belangrijk dat iedereen die hier gebruik van maakt over gaat naar een alternatief. Dit moet overigens een weloverwogen beslissing van de klant zijn met daarbij advies vanuit een provider.

Nu kan ik natuurlijk kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de diensten terug naar KPN komen, maar dat lost het probleem met het contract niet op. In dit geval zou ik adviseren om een klacht in te dienen waarin u aangeeft dat het contract op oneerlijke wijze tot stand is gebracht en dat u wilt dat het contract ontbonden wordt.

Als ik iets kan betekenen met betrekking tot het terughalen van diensten naar KPN, hoor ik dat natuurlijk graag!
Beste,

afgelopen maand is mijn vader van 78 (net als veel anderen hierboven) verteld dat ze partner zijn van de KPN, en dat ze de facturatie en diensten over nemen van de KPN. Mijn vader heeft onder druk (na meerdere malen ze telefonisch afgewimpeld te hebben, stonden ze voor de deur) een contract voor de 7 benodigde lijnen (volgens de verkoper) voor 5 jaar afgesloten. Volgens de verkoper moesten ze alles digitaliseren omdat de andere lijnen binnen aanzienlijke tijd niet meer zouden functioneren.
De doortastendheid heb ik zelf ook mogen ervaren en de scam is moeilijk te doorzien als je als oudere bang wordt gemaakt voor het schrikbeeld om afgesloten te worden.

Meteen nadat mijn moeder en ons, zijn kinderen, dit bekend werd hebben we contact opgenomen met Belcentrale maar werd ons verteld dat er geen mogelijkheid is om het contract te herroepen. De kosten zijn opgeteld: €90 per maand dus over 5 jaar €5400. Dit moet betaald worden.

Toch zijn er naast onjuistheden verteld (alleen maar digitaak kunnen bellen in de nabije toekomst) ook producten opgedrongen die mijn ouders niet nodig hebben (7! telefoonlijnen).

Ik zal me door mijn advocaat laten informeren wat de mogelijkheden en deze inschakelen maar hoor ook graag van KPN wat volgens hen een oplossing is.

Mvg Maria
Reputatie 6
Badge +6
Hi @Rinaldo,

Welkom op het Zakelijk KPN Forum! 😃

Begrijp ik goed dat u in het verleden ook overgenomen bent door Belcentrale en dat het niet lukt om terug te komen naar KPN?

Ik kan u helpen om uw telefoonnummer(s) terug te halen naar KPN. Het feit dat er over een afkoopsom gesproken word zegt mij dat u nog een doorlopend contract zou hebben bij Belcentrale. Alhoewel ik wel moet zeggen dat ik de afkoopsom schrikbarend hoog vind. Dit zou betekenen dat het contract nog erg lang doorloopt óf dat het om een groot aantal telefoonlijnen zou gaan. Heeft u nagevraagd hoe deze afkoopsom zo hoog kan zijn?

Wilt u mij in een privébericht de telefoonnummers, de postcode en het huisnummer, naam van de contractant/bedrijf sturen?
Beste dames en heren hierboven,

Ik zit nu met het zelfde probleem als jullie. Hoe hebben jullie dit kunnen oplossen met belcentrale?

Is er überhaupt iemand die het is gelukt om van hun af te komen? Ik zit nu met mijn handen in de haren en weet echt niet wat ik moet doen om van hun af te komen. En er wordt steeds gedreigd met een afkoopsom van maar liefst €1980 ex. btw.

Uw hulp wordt zeer gewaardeerd en alvast hartelijk dank!

Mvg,
Rinaldo
Reputatie 7
Badge +11
Beste Fanny,

Bedankt dat u uw ervaring openhartig met ons deelt. Ik hoop absoluut dat u snel een leuke baan weet te krijgen en deze situatie achter u kunt laten.

Als ik iets voor u kan betekenen, dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Beste Tim, 

het contract van de Belcentrale is inderdaad op een andere naam komen te staan. Ik heb hemel en aarde moeten bewegen om dit weer recht te zetten. Telefonisch werd mij door Belcentrale aangegeven dat als zij het contract ontbinden, ik mijn post op dit forum moest verwijderen. Anders zouden ze niets voor mij doen. 

Ik zie niet in wat jullie afdeling security hieraan zou kunnen doen. Het contact is met de Belcentrale geweest en niet met KPN. Dat Belcentrale wholesale partner is en dat jullie dit bedrijven in zee gaan, is echt een grote fout. Je wilt toch niet samenwerken met oplichters? Wat alles plat geslagen zijn ze dat gewoon. 

Ik wacht de reactie van de telecom autoriteit af en hoop dat ik snel weer een leuke baan zal vinden. Ik kijk er enorm naar uit om deze nachtmerrie achter mij te laten. Nooit, maar dan ook nooit meer zal ik mij met KPN of Belcentrale inlaten. 

Reputatie 7
Badge +11
Beste Fanny,

Aangezien ik uw gegevens niet weet kan ik uw stelling niet bevestigen. Maar wanneer u stelt dat het contract bij Belcentrale op een andere naam is komen te staan dan waar de aansluiting bij KPN op stond, kan ik u met deze informatie niets anders dan gelijk geven.

De afdeling van nummerbehoud zouden mij eventueel meer informatie kunnen geven over de nummerportering, alle gegevens worden keurig bijgehouden. In geval van twijfel wordt het verzoek altijd geweigerd en in de meest uitzonderlijke gevallen wordt er contact opgenomen met de klant. Wanneer de aanvraag correct is, is KPN verplicht om mee te werken aan de overstap. Dit betekent zelfs dat KPN geen contact met de klant mag opnemen om deze proberen over te halen om bij KPN te blijven. Dit zijn de regels die ingericht zijn door de telecom autoriteit.

Belcentrale is inderdaad 100% partner van onze netwerkbeheerder, https://www.kpn-wholesale.com/nl/over-kpn-wholesale/partners.aspx" target="_blank. Ik vind het ontzettend kwalijk om te lezen dat zich bedreigd voelt. Dat is absoluut niet oké en moet onderzocht worden. Indien mogelijk ontvang ik graag een toelichting van u in een privébericht zodat ik dit kan doorzetten naar onze Security afdeling.

Beste
 • ,

  ik hoop met heel mijn hart dat deze nachtmerrie opgelost zal worden. Wat een vreselijke toestand. 

  Ik ben erg verdrietig dat ik door deze hele gang van zaken mijn baan kwijt ben geraakt. Ben er echt ondersteboven van. Wat een boevenpraktijen. 

  Ik wens je een snelle terugkeer naar een goede, heldere en vooral financieel normale situatie situatie. 

  Met vriendelijke groet, 

  Fanny

 • Beste Tim, 

  KPN heeft in dit geval geweldig geblunderd met de overstap. Zij konden mij bijvoorbeeld niet vertellen door wie de lijn was overgenomen en wie dit had gedaan. Als de afdeling nummerbehoud had opgelet, hadden ze gezien dat de gegevens niet overeen kwamen en hadden zij de overstap moeten weigeren. Dan had dit niet mijn baan gekost. 

  De Belcentrale profileert zich door te zeggen dat zij 100% partner van KPN zijn. Zo halen zij mensen over. Ik heb al vaker berichten gelezen over de Belcentrale, maar deze verdwijnen ook zo weer van het internet. Ik heb aan den lijve mogen ondervinden hoe dit kan. Er wordt gewoon gedreigd. Dat jullie als KPN dan nog doorgaan met deze partij, kan ik niet begrijpen. 

  Ik zal er persoonlijk best weer bovenop komen. Maar dit zal ik echt nooit vergeten. Bij de reclames van KPN gaan mijn haren overeind staan. Nooit, maar dan ook nooit zal ik iets bij jullie afsluiten en de mensen in mijn directe omgeving en netwerk ook niet. Het zal jullie niet heel veel pijn doen maar een is er een. En ik hoop ook dat jullie in de toekomst beter opletten om dit soort situaties te voorkomen. 

  Mijn klacht zal vandaag worden ingediend bij de telecom autoriteit. En mocht de situatie zich voordoen dat ik hiermee de media in kan, zal ik dat niet laten. 

  Reputatie 7
  Badge +11
  Beste Fanny,

  Het is verschikkelijk om dit nieuws te lezen. Op 4 juni gaf u aan dat de situatie opgelost was, het spijt mij ontzettend dat dit echter flinke consequenties voor u heeft gehad. Ik hoop voor u het allerbeste en dat u persoonlijk er boven op komt.

  Inhoudelijk kan ik niet ingaan op de situatie. Uw gegevens zijn voor mij onbekend waardoor ik heb geen idee heb wat er precies is gebeurd, of de telefoonlijn volledig technisch is overgenomen, alleen een voordeelregeling was geactiveerd, op welke naam het KPN contract staat, welke gegevens Belcentrale heeft gebruikt voor de aanvraag en dus ook niet welke partij heeft verzuimd.

  In mijn reactie heb ik uitgelegd; "Bij een overstap hoeft de huidige provider geen akkoord te geven, toestemming voor het overstappen wordt gevraagd door de nieuwe provider."

  Dit betekent dat de nieuwe provider namens de oude provider de overstap mag regelen. Wanneer de gegevens niet overeen komen met de huidige contractant, kan het telefoonnummer niet overgedragen worden en wordt de overstap geweigerd. Deze controle voert onze afdeling van nummerbehoud uit.

  KPN werkt in dit opzicht absoluut niet samen met Belcentrale. Wij hebben er totaal geen belang bij dat onze klanten overstappen naar een andere aanbieder. Ik wil u zeker adviseren om hier melding van te maken bij de telecom autoriteit. Deze ongewenste overstap had nooit mogen gebeuren.

  Beste Tim, 

  dit hele gedoe heeft uiteindelijk geresulteerd in het verliezen van mijn baan. Ik ben hier erg ontdaan over en zeker over het stuk dat er toestemming gegeven dient te worden. Aan de kant van KPN heeft men duidelijk verzuimd te controleren wie tekenbevoegd is. De overstap had door jullie tegen gehouden moeten worden omdat de gegevens niet klopten. Sowieso is het natuurlijk waanzinnig dat wij out of the blue een brief van jullie kregen en dat jullie niet eens konden vertellen wat er was gebeurd of naar welke provider wij dan overgestapt zouden zijn.

  Maar dat doen jullie natuurlijk niet omdat jullie onder 1 hoedje spelen. Met als gevolg dat ik hiermee mijn baan verloren ben. 

  Mocht er ooit iemand in de toekomst mij vragen of KPN of de Belcentrale wat is, dan zal mijn antwoord verre van positief zijn. Jullie zijn gewoon een stel boeven bij elkaar. Ik ben erg blij dat ik prive geen diensten van jullie afneem. Als dat wel het geval was geweest, had ik meteen opgezegd. De kosten daarvan had ik dan voor lief genomen  omdat ik met dit soort bedrijven niets, maar dan ook niets te maken wil hebben. 

  Het is dan ook een schande dat dit allemaal heeft kunnen gebeuren en dat ik nu zonder werk zit. Ik ga hier ook melding van maken bij de Consumentenbond. 

  Reputatie 7
  Badge +11
  Beste Elgar,

  Mijn collega Burhan heeft momenteel vakantie. Ik help u graag verder.

  Ik neem contact met u op via een privébericht.

  Het afkoopbedrag voor de Belcentrale is inmiddels 14 dagen geleden overgemaakt, maar ze blijven aanmaningen sturen. Wederom een factuur gehad, en nu ook weer een 'laatste aanmaning' anders word ik afgesloten.

  Hoe kom ik zo snel mogelijk van deze oplichtings praktijken af.

  Ik wil zsm terug naar de KPN. ik heb in een prive bericht alle gegevens doorgegeven Burhan. Kun je het regelen? of heb je meer info van me nodig.

  Reageer