Vraag

fout mobielnummer wijzigen

  • 23 September 2023
  • 32 reacties
  • 354 keer bekeken

BESTE  MENSEN  HOE  KAN  IK  MIJN   FOUTMOBIELNUMMER    VERWIJDEREN  EN   EEN   NIEUW   MOBIELNUMMER   PLAATSEN  WAAR   IK   HET   5  CIJFERIGE   CERTIFICATIE  CODE  OP  KAN   ONTVANGEN


32 reacties

Reputatie 5
Badge +5

Goedemiddag,

Kan je alsjeblieft toelichten wat je precies probeert te doen? Waarvoor probeer je een rectificatie code voor te ontvangen en waar probeer je precies een mobiel nummer te wijzigen?

BESTE   MENSEN  IK  KAN  ALLEEN   INLOGGEN   TOT  ER   5  VAKKEN  VOOR  HET   INVULLEN   DAAR  EERST  EEN   5 CIJFERIGE   CERTIFICATIE   CODE   INGEVULD   MOET  WORDEN  VOOR   IK  VERDER  KOM  BIJ  MIJN   PRODUCTEN   EN   DIE   5   CIJFERIGE  CERTIFICATIE   CODE   DIE   WORDT   VERZONDEN  NAAR   DAT  FOUTE  MOBIELNUMMER   DAT  IK   NU   VERWIJDERD   WIL   HEBBEN

BESTE  MENSEN  IK  WACHT  NOG  STEEDS  OP  HET  JUISTE  ANTWOORD   WAAR  IK   MIJN   FOUT  MOBIELNUMMER  KAN   VERWIJDEREN   EN   HET  JUISTE  MOBIELENUMMER   KAN   PLAATSEN  WAAR   IK  DE   5  CIJFERIGE   CERTIFICATIE  CODE   OP   KAN   ONTVANGEN   WAARMEE   IK   GOED   KAN   INLOGGEN   OP   MIJN   KPN   WAAR  IK  AL  WEER  EEN   PAAR   WEKEN   OP   ZIT   TE   WACHTEN    OP   HET  JUISTE   BESCHRIJVING

Reputatie 7
Badge +6

Goedemorgen @Ad Bekkers,

We hebben al een tijdje contact in privé en tot nu toe communiceren we een beetje langs elkaar heen. Het heeft daarom dus geen zin om een nieuw topic met dezelfde vraag aan te maken.

Ik heb je in privé meerdere keren de stappen gestuurd die je kunt volgen om de tweestapsverificatie voo het inloggen in de MijnKPN app aan te passen. Hiervoor dien je in te loggen via de webversie van MijnKPN en dus niet de app. 

Beste  heer  ik  heb  uw  meerdere  keren   gezegt   dat  wanneer  ik  inlog   met  mijn  gebruikersnaam   en   wachtwoord   dat  ik   dan   een  VIJF  VAKKEN  BALK  VOOR  MIJ   KRIJG   WAAR  IK   EERST   EEN   5  CIJFERIGE  CIJFERIGE   CERTIFICATIE   CODE   DIE   NAAR   HET   FOUTE  MOBIELNUMMER   WORDT   VERZONDEN   EN    IK  DAAR   HELEMAAL   NIETS   KAN   DOEN   OOK   NIET   VERDER   INLOGGEN   OP   MIJN   KPN    IK  ZIT   NOG   STEEDS   MUUR  VAST  EN   KAN   HELEMAAL   NIETS   IS   MIJN   ANTWOORD

BESTE  HEER  IK  KAN  ALLEEN   MET  MIJN   GEBRUIKERSNAAM   EN   WACHTWOORD   INLOGGEN   DAARNA  KRIJG  IK  EEN  BALK  MET  5  HOKJES   WAAR  EEN   5  CIJFERIGE  CERTIFICATIE  CODE  IN   MOET  VULLEN  DIE  IK  NIET  TE  ZIEN   KRIJG   OMDAT   DEZE   NAAR  EEN   FOUT   MOBIELNUMMER   WORDT   VERZONDEN   EN   DAAR  DOOR   NIET  KAN  INVULLEN   IN   DE   BALK   VOOR   HET   5   CIERIGE   CERTIFICATIE   CODE   DIE  DAAR  INGEVULD   MOET   WORDEN    EN   DAT   FOUTE  MOBIELNUMMER   ZOU  IK   GRAAG   WILLEN   VERANDEREN   MET  HET   GOEDE  MOBIELNUMMER    WAAR  IK  DAN   DE   5  CIJFERIGE   CODE   KAN  BINNEN   KRIJGEN

BESTE   RICK   ZOALS  IK  OPMERK   DAN  PROBEREN  ZE  BIJ  KPN  MOBIEL   AAN   DRIE  VERSCHILLENDE   ABONNEMENTEN   TE  SMEREN   HET  IS  NU   DE  DERDE  KEER  DAT  ZE  MIJJN  MOBIELNUMMER   AFSLUITEN  EN  BUITEN  WERKING  PLAATSEN   MAAR  OM   DE  5  CIJFERIGE  CERTIFICATIE  CODE  NAAR  EEN  GOED   WERKEND  MOBIELNUMMER   DAAR  ZIJN   DAT  PERSONEEL   TE  LUI  EN  TE  LAM  VOOR  WEL  VAN  HET  KASTJE  NAAR  DE   MUUR  STUREN   DAT  WEL  WAAR  IK  GEEN  EEN  DONDER  MEE  VERDER  KOM   FOTO'S   VAN  HET  INLOGGEN   KRIJG   IK   GEEN   WEG   GESTUURD   NAAR   JOU   TOE   WANT  ZOALS  IK  HET  ZOU  WILLEN  PROBEREN  WERKT  HET  HELEMAAL   NIET  MEE  EN   EEN  MONTEUR   BIJ  MIJ   THUIS   DIE   KAN   DAN  ZIEN  WAAR   DE   FOUT   ZIT   ALS  JIJ   DAAR  VOOR   KAN   ZORGEN  DAT   DEZE   NAAR   Ad  Bekkers   Simeonshof  15,  5469 CK   ERP  

Reputatie 7
Badge +6

Goedemorgen Ad,

Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Is een van jouw mobiele nummer afgesloten? Om welk nummer gaat het precies? 

Ik heb vanochtend ook in privé gereageerd met betrekking tot de afbeeldingen van het scherm waar je probeert in te loggen. Verder is het niet helemaal fair om mijn collega's en mij ‘te lui’ en ‘te lam’ te noemen om het mobiele nummer voor de verificatie code aan te passen. Dat is simpelweg iets wat we niet kunnen en mogen. Dat hoort bij de instellingen van jouw KPN ID. Daar kunnen wij niet voor jou inloggen. 

BESTE  RICK  HET  GAAT   OM   HET  MOBIELNUMMER   0629356490    DAT  HEBBEN  ZE  AFGESLOTEN  VOOR  IK  EEN   JA  ANTWOORD   SMS   ZOU  KUNNEN  STUREN   NAAR   6688    DAT  HAD  HELEMAAL   NIET  HOEVEN   TE  GEBEUREN  WANT  DAT  NUMMER   WAS  MIJ  BELOOFD   DAT  IK  DAT   ZOU  BEHOUDEN   DAAR HEBBEN  ZE  NU  WEER   EEN  SIMLOCKKAART   MET  MOBIELNUMMER   0645688898    VOOR  GESTUUR   WAAR  IK  HELEMAAL  GEEN  5  CIJFERIGE   CERTIFICATIE   CODE  OP  BINNEN   KRIJG   OM   IN   MIJN   KPN  IN  TE  KUNNEN  LOGGEN   OMDAT  STEEDS   DE  5  CIJFERIGE   CERTIFICATIE   CODE   NAAR  HET  GENOEMDE  MOBIELNUMMER  VERZONDEN  WORDT   ALS   JIJ  KAN  ZORGEN  DAT  IK  HET  GENOEMDE   MOBIELNUMMER  WEER  HERSTELLEN   KAN  DAT  IK  DAARMEE  KAN  BELLEN   EN  DE  5  CIJFERIGE  CERTIFICATIE  CODE   KAN  ONTVANGEN   OP  DAT  GENOEMDE  MOBIELNUMMER   DAN  IS  HET  DIK  VOOR  ELKAAR  

Beste  Rick  S   zou  jij  mij   ook   kunnen   helpen  bij   het   registreren   van  een   Nieuw  Account  op   de   WEPMAIL  VAN  KPN   ZODAT   IK   OOK  EEN   GOED   ACCOUNT    HEB   VOOR   DE   KPN  WEBMAIL   OM  DAAR  BERICHTEN  TE  KUNNEN   ONTVANGEN   EN  NIEUWE  BERICHTEN   KUNNEN   VERSTUREN   MIJN   EXUSSES   VOOR   HET  WOORD   DAT   IK  NIET  HAD  MOGEN   ZEGGEN   MAAR   ALS   JIJ   DEZE   ZAKEN   VOOR  MIJ   OP  KAN   LOSSEN  BEN  IK   DIK   TEVREDEN   OF  IEMAND  VAN   DE   TECNISCHE   DIENST   DIE   JIJ  ZOU  KUNNEN  STUREN  

Reputatie 7
Badge +6

Beste Ad, 

Wil je aub stoppen met de dikgedrukte hoofdletters? 
Ik probeer je zo goed mogelijk te helpen en tot een oplossing te komen. 

Volgens mij hebben we het al eerder over nummer 0629356490 gehad. Dit nummer is op dit moment niet actief bij ons. Ik zie dat er eerder wel een porteerverzoek is gedaan om dit telefoonnummer over te nemen. Die portering (overname) is geannuleerd, omdat het nummer ook bij de ‘oude’ provider niet actief is of was. En we kunnen alleen actieve telefoonnummers overnemen. 

Voor de verificatiecode om in te kunnen loggen in de MijnKPN app is het zaak dat de instellingen voor de tweestapsverificatie aangepast worden. Dit kan, zoals eerder uitgelegd, in de MijnKPN webversie . 

 

En tot slot vraag je in het laatste bericht hulp bij het registreren van een nieuw account voor de webmail. Wil je, naast het bestaande @kpnmail.nl mailadres, een nieuw mailadres aanmaken?

dat  is  helemaal  de   bedoeling   om  een  nieuw   E-MAIL  ADRES  AAN   TE  MAKEN   MAAR  HOE  KAN   IK  DAT  DOEN   DAAR  BIJ  MOET  ER   VOLGENS   MIJ   GEREGISTREERD   KUNNEN   WORDEN   ANDERS  GAAT  MIJ   DAT  NIET  LUKKEN

BESTE  RICK  S   DAT  GAAT  MIJ  NIET  LUKKEN   OMDAT  ER  BIJ   DE  WEBVERSIE   BOVEN  HET  INLOGGEN  VOOR  DE  TWEEDE   KEER   EEN  BALK  VOOR  EEN  5  CIJFERIGE   CERTIFICATIE-CODE   INGEVULD  MOET  WORDEN  DIE  NAAR   HET  FOUTE  MOBIELNUMMER   0629356490    DE  5  CERTIFICATIE  CODE  NAAR  TOE  GESTUURD   WORDT  DIE  IK  NIET  KAN  ZIEN    EN   INVULLEN   OP   DE  5  CIJFERIGE   BALK   WAAR  DE  5  CIJFERIGE  CERTIFICATIE  CODE  MOET  INGEVULD   WORDEN   LOOP  IK  HELEMAAL   VAST

Beste  Rick  S   Voor  een  Bewijs  dat  jij   het  zelf   bij   Ad   Bekkers   Simeonshof    15,   5469CK   ERP   KAN    ZIEN   ZOU   JIJ  ZELF  BIJ  HEM   KUNNEN   KOMEN   KIJKEN   IS   EEN   BETER   VOORSTEL   IDEE  VAN   HEM

Reputatie 7
Badge +6

Beste Ad, 

Op de pagina E-mail instellen, gebruiken & problemen oplossen vind je informatie over hoe je een extra mailadres aan kan maken. Ga daarvoor op de pagina naar ‘Nieuw e-mailadres aanmaken’. 

Over het niet kunnen inloggen in de webversie omdat je daar ook verificatie code voor nodig hebt, hebben we in privé ook al contact geweest. Daarom vroeg ik om een afbeelding van wat je precies ziet. De verificatiecode is namelijk alleen van toepassing bij de app, dus daar gaat iets niet helemaal goed. Het lijkt erop alsof het via de laptop/computer dan bij jou nu ook via de app gaat. Je kunt proberen om de volgende link in een nieuw tabblad in te vullen: 

inloggen.kpn.com/?response_type=code&%2338;%2338;redirect_uri=https%3A%2F%2Fmijn.kpn.com%2F%23%2F&%2338;amp;%2338;amp;%2338;amp;scope=openid&%2338;amp;%2338;amp;%2338;amp;client_id=selfcare-web-authorization-code&%2338;amp;%2338;amp;%2338;amp;state=1b5db793-c91a-45b4-8337-9946cb2950f4 

 

Tot slot moet ik je melden dat ik niet in de gelegenheid ben om daarvoor bij jou langs te komen. Als je hier face-to-face hulp bij wilt hebben ben je natuurlijk van harte welkom in een KPN winkel.

BESTE  RICK  S  MET  DIT  ANTWOORD  BEN  IK  NIET   VOORUIT   GEHOLPEN   IK  DACHT   DAT  JIJ  DAT  WEL  BEGREPEN  HAD   EN   ALS  JIJ   ZELF  BIJ  MIJ  ZOU  KOMEN  DAN   KAN  JE  HET   BEWIJS  ZIEN  WAT   ER  BIJ   MIJ  FOUT  GAAT  DOE  JE  DAT  NIET  DAN  ZIT  IK  NOG   MAANDEN  VAST   JE  KAN   OOK   ZORGEN   DAT  ER  EEN  MONTEUR  GESTUURD   WORDT  NAAR  MIJ   TOE

Reputatie 7
Badge +6

Beste Ad, 

Zoals eerder aangegeven en besproken ben ik niet in de gelegenheid om bij jou langs te komen. Daarnaast is het ook niet mogelijk om voor het inloggen in MijnKPN een monteur aan te sturen. Wat je wilt gaat dus niet lukken. Daarnaast heb je als klant de optie om tegen betaling een servicemonteur te plannen maar dat is in principe ook niet bedoeld voor problemen met inloggen in MijnKPN. 

Je kunt eventueel naar een KPN winkel om daar hulp te krijgen en iemand met je mee te laten kijken. Meer kan ik op afstand ook niet doen. 
 

Beste  Rick  S  Zou  jij  dan  ook   niet   kunnen   zorgen   dat   jij   het   OPSTELLING  DIE   JIJ   31-08-2023   OVER  HOE  IK  MIJN   MOBIELNUMMER  DAT  DAAR  FOUT   IS   KAN   VERWIJDEREN   EN   HET   JUISTE  MOBIELNUMMER  AAN   TE  BRENGEN   DAN   WEET  IK   WAAR  IK  KAN  ZIJN   IK   VINDT   HET  JAMMAR   DAT  IK   TOEN   DIE   OPSTELLING   BEN  KWIJT  GERAAKT   DAAROM   VROEG  IK   OPNIEUW   NAAR   DIE  OPSTELLIN   DIE  GEPLAAST   WAS  31-08-2023  ROND   HALF  8   DAN   KAN   IK   ER   ZEKER   MISSCHIEN   UIT   KOMEN   ALS   JIJ   DIE   NOG   WEET  

Beste  Rick  ik  vraag  nog  een   keer  de   OPSTELLING   WAAR   IK  MIJN   FOUT  MOBIEL  NUMMER   KAN   VINDEN   OMDAT   TE  VERWIJDEREN   EN   HET   JUISTE   TE   PLAATSEN   ALS  JIJ   DIE   OPSTELLING   VAN   31-08-2023   NOG  EENS   WIL  HERHALEN   EN   PLAATSEN   ZOU  IK   ER  UIT   KUNNEN   KOMEN   MET  JOU   HULP   SCHRIFTELIJK  AAN   TE   BRENGEN  DAN   KAN   IK  DIE   OPSLAAN   OM   TERUG   TE   KUNNEN   LEZEN

Reputatie 7
Badge +6

Goedemorgen

  1. Eerst log je in met jouw KPN ID:
  1. Dan klik je op ‘Profiel’
  1. Bij de stap ‘Verificatie in 2 stappen’ kun je het inloggen met een verificatiecode aan- of uitzetten. Als je het uitschakelt hoeft er helemaal geen verificatiecode ingevoerd te worden voor het inloggen in de MijnKPN app. Je kan het ook eerst uitzetten en vervolgens weer inschakelen. 

 

  1. Bij het opnieuw inschakelen vul je dan het mobiele nummer in waar de sms met de verificatiecode naar toe gestuurd moet worden: 

 

Hopelijk kom je hier mee verder! 

BESTE  RICK  BIJ  DIT  GEVAL  KAN  IK  NOG   EENS  NIET   INLOGGEN   WIL  IK  DAAR  MIJN   E-MAIL ADRES  MIJN   E-MAIL  PLAATSTEN   DAN   STEEKT   ER  EEN   VINGER  OMHOOG    OOK  BIJ   HET  WACHTWOORD  KAN  IK  GEEN  WACHTWOORD   PLAATSTEN   EN   KRIJG   IK  Allerlei   figuren  waar  ik   n iets   mee   kan   doen   ik  krijg   niet  eens   de  kans  om   min   E-mail  adres  te   plaatsen   en   ook   niet   bij   het  wachtwoord   te  plaatsen   ik  kom  daar  helemaal  niet  mee   vooruit   eerlijk  gezegt

ik  hoop  dat  jij  nog   een   ander  systeem   heeft   waar  ik  wel   mijn   E-mail   adres   en   op  de   tweede   regel  het  wachtwoord   of   het   mobielnummer   kan   invullen   dat   gaat   op   deze   figuur   helemaal   niet

BESTE   RICK  S   HET   SYSTEEM   WAT   JE   MIJ   ZOJUIST   GESTUURD   HEEFT  WERKT   HELEMAAL   NIET   MEE   IK  KAN   GEEN   E-MAIL   KWIJT   OP   DE  EERSTE  REGEL  VAN    HET   E-MAIL  ADRES    EN   OOK   OP   REGEL   TWEE   VAN  HET   WACHTWOORD   KAN   IK    HELEMAAL   NIETS   INGEVULD   KRIJGEN    ZO   OOK   NIET   BIJ   HET  MOBIELNUMMER  DAT  DOORGEGEVEN   MOET   WORDEN  KAN  IK  NIETS   KWIJT   

Beste  Rick  S  IK  DENK  WANNEER  IK  MIJN   E-MAIL  ADRES  IN  WIL  VULLEN  DAT  HET  SYSTEEM   WAT  JIJ  MIJ  GESTUURD   HEEFT   AFGESLOTEN  IS  VOOR  MIJN   GEGEVENS   IN   TE   VULLEN  EN   OOK  VOOR  HET   MOBIELNUMMEL   WAT  IK  DOOR  ZOU  MOETEN  GEVEN   VOOR  DAT  ALLES   OP  SLOT  ZIT  EN  NIET   IN  KAN  GEVULD   WORDEN  DAT  VERWACHT  IK   PROBEER   OM   DIE   VAN   31-08-2023  ALS  JE   DIE  NOG  WEET  TE  VINDEN 

Reputatie 7
Badge +6

Hey Ad, 

Er is geen andere manier om in de webversie van MijnKPN in te kunnen loggen. Het is overigens wel zeer vreemd dat je geen inloggegevens in kunt vullen. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Probeer het anders even in een andere browser, bijvoorbeeld Chrome of Edge. 

Tot slot moet ik je melden dat ik vanaf nu voor een paar weken van vakantie ga genieten. Natuurlijk zijn mijn collega's wel aanwezig om je verder te kunnen helpen. 

Reageer